Lokalna digitalna koalicija - Združenje za sodobne tehnologije

Združenje za sodobne tehnologije želi spodobujati razvoj visokih tehnologij v SAŠA regiji in Velenja kot središča visokih tehnologij. To želimo doseči z delovanjem Lokalne digitalne koalicije v katero želimo povezati vse deležnike ki lahko in želijo sodelovati na realizaciji skupnega cilja.

Združenje je ustanovljeno leta 2023. Cilji združenja so:

Velenje

Za dosego namena in ciljev izvaja združenje naslednje naloge in dejavnosti, ki so nepridobitnega značaja: